Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Waldemar Antosik członek
Bartosz Krzemiński członek
Michał Ołdakowski 0przewodniczący
Marcin Sztabnik członek