Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Waldemar Antosik 0przewodniczący
Edward Domański członek
Mirosław Kamiński członek
Marcin Obojski członek
Andrzej Pyrża członek